Usluge posredovanja između preduzeća radimo u različitim poslovnim djelatnostima.

Svojom velikom mrežom kooperanata olakšavamo povezivanje domaćih i stranih preduzeća, bez obzira kojoj industriji pripadaju.

Ako imate proizvod, a nemate dobavljača, velika je mogućnost da smo mi ti koji će vas povezati s njim. Posredujemo u pronalasku partnera sa kojim možete ostvariti kvalitetnu i dugoročnu suradnju.

Jedna smo od rijetkih firmi koja je ovlaštena za posredovanje u zapošljavanju. 

INDUSTRIJE U KOJIMA SMO AKTIVNI

 • Metalna industrija
 • Lasersko rezanje, 3D lasersko rezanje cijevi, rezanje plazmom limova i cijevi, probijačica, rezanje tračnom pilom, rezanje škarama
 • Savijanje limova, savijanje cijevi, 3D savijanje cijevi
 • Mokro farbanje, praškasto farbanje
 • Pjeskarenje, galvanizacija
 • Izrada metalnih konstrukcija (montažne hale i sve vrste konstrukcija bez obzira na kvalitetu materijala i površinsku zaštitu)
 • Izrada kovanih i čeličnih ograda
 • Izrada elemenata od inox-a (ograde, nadstrešnice)
 • Građevinska industrija
 • Izgradnja hala, poslovnih prostora i stambenih objekata
 • Prehrambena industrija
 • Plastična industrija (brizganje plastike)
 • Kartonska ambalaža i grafičke usluge
 • Drvoprerađivačka industrija
 • Posredovanje prilikom pronalaska partnera za provedbu IT projekata
 • Mogućnost angažiranja IT stručnjaka za različite potrebe klijenata

Cilj je ponuditi našim budućim partnerima mogućnost direktnog povezivanja sa svojim dobavljačima.