Usluge posredovanja vršimo u većini poslovnih sektora, bilo da je to u prodaji, nabavci ili distribuciji proizvoda ili usluga. Sa svojom velikom mrežom kooperanata olakšavamo povezivanje između kupaca i dobavljača. Jedna smo od rijetkih firmi koja je ovlaštena za posredovanje u zapošljavanju. Povezivanje između domaćih i stranih firmi bez  obzira u kojoj ste grani industrije.

Posredovanje u pronalasku partnera sa kojim možete ostvariti kvalitetnu i dugoročnu suradnju. Ukoliko imate vlastiti proizvod, a nemate kanale distribucije nudimo usluge posredovanja.

Posredovanje u različitim granama industrije:

Metalna industrija

  • Lasersko rezanje, 3D lasersko rezanje cijevi, rezanje plazmom limova i cijevi, probijačica, rezanje tračnom pilom, rezanje škarama
  • Savijanje limova, savijanje cijevi, 3D savijanje cijevi
  • Mokro farbanje, praškasto farbanje
  • Pjeskarenje, galvanizacija
  • Izrada metalnih konstrukcija (montažne hale i sve vrste konstrukcija bez obzira na kvalitetu materijala i površinsku zaštitu)
  • Izrada kovanih i čeličnih ograda
  • Izrada elemenata od inox-a (ograde, nadstrešnice)

Građevinska industrija

  • Izgradnja hala, poslovnih prostora i stambenih objekata

Prehrambena industrija

Posredovanje prilikom pronalaska partnera za provedbu IT projekata

  • Mogućnost angažovanja IT stručnjaka za različite potrebe klijenata

Cilj je ponuditi našim budućim partnerima mogućnost direktnog povezivanja sa svojim dobavljačima.