Izrada projektnih prijava

  • Financiranje iz EU fondova, lokalne uprave, ministarstava ili ukoliko tražite financiranje od investitora ili investicijskih fondova.
  • Pripremom i izradom konkretnih i kvalitetnih projekata za poslovne subjekte olakšavamo napredovanje i rast.  Implemetacijom projekata omogućavamo klijentima da sa lakoćom izvrše zacrtane ciljeve do kraja.
  • Upoznajemo klijente sa njihovim mogućnostima prilikom prijave na projekte, uključujemo se u pronalazak stvarnih potreba poslovnih subjekata.
  • Implemetacijom projekata omogućavamo klijentima da sa lakoćom izvrše zacrtane ciljeve do kraja. 
  • Svodimo mogućnost opterećenja klijenta na minimum.