Prema mogućnostima vršimo zastupanja firmi na tržištu BiH i EU gdje su uključene izrade prezentacija, prezentovanje firmi na poslovnim forumima, sajmovima, B2B sastancima te sudjelovanje na okruglim stolovima